วัดถ้ำพระสบาย

กำหนดการงานทำบุญวันคล้ายวันมรณภาพครบรอบปีที่ ๑๙ พระครูภาวนาทัศนวิสุทธิ (หลวงปู่แว่น ธนปาโล) ณ วัดถ้ำพระสบาย บ้านหนองถ้อย ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง วันที่ ๘-๙ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐

กำหนดการ
งานทำบุญวันคล้ายวันมรณภาพครบรอบปีที่ ๑๙
พระครูภาวนาทัศนวิสุทธิ (หลวงปู่แว่น ธนปาโล)
ณ วัดถ้ำพระสบาย บ้านหนองถ้อย ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
วันที่ ๘-๙ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐

                                                     พระครูภาวนาทัศนวิสุทธิ (หลวงปู่แว่น ธนปาโล) ได้มรณภาพเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๑
                                                   ทางคณะศิษย์ได้จัดทำบุญวันคล้ายวันมรณภาพครบรอบมรณภาพขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นอนุสติ
                                                   รำลึกถึงคุณธรรมและคุณงามความดีที่ องค์หลวงปู่ฯ ได้เมตตาอบรมสั่งสอนศิษยานุศิษย์ให้ประพฤติดี
                                                   ปฏิบัติชอบมาตลออายุขัยขององค์หลวงปู่ฯ

                                                               ดังนั้น คณะศิษยานุศิษย์จึงได้พร้อมใจกันจัดงานทำบุญครบรอบวันคล้ายวันมรณภาพ
                                                   ดังกล่าวขึ้น โดยมีกำหนดการดังนี้

                                                         วันศุกร์ ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ตรงกับวันแรม ๕ ค่ำ เดือน ๑ 
                                                                       เวลา ๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์-สามเณร ที่มาร่วมงาน
                                                                       เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีบวชชีพราหมณ์ ปฏบัติธรรมเพื่อเป็นสังฆบูชา
                                                                       เวลา ๑๙.๐๐ น. พระเถรานุเถระเจริญพระพุทธมนต์และสวดมาติกา-บังสุกุล
                                                                       เวลา ๒๐.๐๐ น. ฟังพระธรรมเทศนาจากพระเถระและอบรมสมาธิภาวนา
                                                               วันเสาร์ ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ตรงกับวันแรม ๖ ค่ำ เดือน ๑
                                                                       เวลา ๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์-สามเณร ที่มาร่วมงาน
                                                                       เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีมอบทุนการศึกษาหลวงปู่แว่น ธนปาโล แด่พระสงฆ์-สามเณร
                                                                                              พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบ "กองทุนบูรพาจารย์"
                                                                                              พระสงฆ์-สามเณร อนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธี

                                                             **จึงขอเชิญชวนคณะศิษยานุศิษย์และศรัทธาญาติโยมไปร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน**