วัดถ้ำพระสบาย

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดถ้ำพระสบาย ในวันเสาร์ ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนบูรณเรือนปฏิบัติธรรมชาย
ณ วัดถ้ำพระสบาย
บ้านหนองถ้อย ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ในวันเสาร์ ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙

                                                                   กำหนดการ :
                                                                             เวลา  ๘.๐๐ น. :  ทำบุญตักบาตร ถวายอาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ และ สามเณร
                                                                             เวลา  ๑๐.๐๐ น. : ทอดผ้าป่าสามัคคี

                                                                                   = เสร็จพิธี =

                                                                             ร่วมทำบุญ วัดถ้ำพระสบาย 
                                                                             ชื่อบัญชี  วัดถ้ำพระสบาย
                                                                             ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ทะ ประเภทออมทรัพย์
                                                                             เลขที่บัญชี ๕๒๘-๐-๐๒๙๓๑-๙ 
                                                                             ( สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พระครูนันทธรรมสุนทร เจ้าอาวาสวัดถ้ำพระสบาย ๐๘๐-๖๗๑-๗๐๑๓ )