วัดถ้ำพระสบาย

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทราร่วมงานบุญวันเข้าพรรษา วัดถ้ำพระสบาย ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙

งานบูรณะเจดีย์ วัดถ้ำพระสบาย
กำหนดการ :
วันที่ 17 กรกฏาคม 2559 บวชชีพราหม์ และปฏิบัติธรรม
วันที่ 18 กรกฏาคม 2559 บูรณะเจดีย์ ช่วงเช้า