วัดถ้ำพระสบาย

ขอเชิญผู้มีจิตศัทธาร่วมงานบูรณะเจดีย์ วัดถ้ำพระสบาย


งานบูรณะเจดีย์ วัดถ้ำพระสบาย 
กำหนดการ :
วันที่ 2 กรกฏาคม 2559 บวชชีพราหม์ และปฏิบัติธรรม
วันที่ 3 กรกฏาคม 2559 บูรณะเจดีย์ ช่วงเช้า