วัดถ้ำพระสบาย

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ วัดถ้ำพระสบาย วันเสาร์ ที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๘

กำหนดการ

เวลา ๐๘.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

เวลา ๐๙.๔๙ น. ทำพิธีทอดกฐิน